SmallLogoDe tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Vanwege de overzichtelijkheid beperken wij ons in dit overzicht tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Voor 2024  gelden de volgende tarieven:

Bewindvoering of mentorschap (zonder schulden) per maand:

Voor een alleenstaande

€ 133,10 (incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden

€ 172.12 (incl. 21% BTW)

Bewindvoering met schulden, per maand:

Voor een alleenstaande

€ 162,44 (incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden (beide met schuld)

€ 206,51 (incl. 21% BTW)

Bewindvoering mèt mentorschap (zonder schulden), per maand:

Voor een alleenstaande

€ 239,48 (incl. 21% BTW)

Voor samenwonenden

€ 345.76 (incl. 21% BTW)

Aanvangstarief, éénmalig:

Bewindvoering of mentorschap alleenstaande

€  751,41 (incl. 21% BTW)

Bewindvoering of mentorschap samenwonenden

€ 901,45 (incl. 21% BTW)

Eindtarief, opmaken rekening en verantwoording, éénmalig:

Eenmalig tarief alleenstaande

€281,93  (incl. 21% BTW)

Eenmalig tarief samenwonenden

€ 338,80 (incl. 21% BTW)

Uurtarief voor extra werkzaamheden

€  93,90 (incl. 21% BTW)

Verhuizing/ontruiming/verkoop

€469,48  (incl. 21% BTW)

PGB Beheer per maand

€ 58,68 (incl. 21% BTW)

Als de betrokkene zelf niet voldoende financiële middelen heeft om deze kosten te dragen, dan kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente.

Naast deze kosten betaalt u aan de rechtbank de z.g. griffiekosten, die zijn €. 86,00.