SmallLogoDoor iemands lichamelijke en/of geestelijke toestand of door het hebben van schulden kan een persoon problemen hebben met het zelfstandig beheren van zijn of haar financiën en het voeren van de financiële administratie. Hij of zij kan hierdoor niet zijn eigen financiële zaken behartigen. Dit kan dusdanige vormen aannemen dat de persoon zelf, zijn/haar partner of andere naaste familieleden besluit om beschermingsbewind aan te vragen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de kantonrechter.

Met het uitspreken van een beschermingsbewind stelt de kantonrechter een bewindvoerder aan die de financiën gaat beheren van de persoon/klant. De klant kan dus niet meer zelfstandig daarover beslissen. Belangrijk hierbij is dat alleen het geld en de goederen onder bewind worden gesteld; dus zeker niet de klant zelf. De klant blijft ook gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Het bewind kan van tijdelijke aard of voor onbepaalde tijd zijn.

De persoon kan de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een familielid of kennis. Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele bewindvoerder onder te brengen. De relatie met familieleden en kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind.

Wat regelt een bewindvoerder?

 • Het openen van een beheerrekening en een leefgeldrekening op naam van de klant.
 • Het betalen van alle vaste lasten vanaf de beheerrekening, mits er voldoende financiële middelen zijn.
 • Op de leefgeldrekening ontvangt de klant wekelijks of maandelijks het leefgeld voor de dagelijkse uitgaven.
 • Het opstellen van een budgetplan waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.
 • Het aanvragen van toeslagen en kwijtschelding van de lokale belastingen.
 • Het aanvragen van verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA-, inboedel- en uitvaartverzekering) en het afhandelen van declaraties.
 • Wanneer er schulden zijn, worden de schulden geïnventariseerd en kleine schulden worden, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk afbetaald.
 • Als de persoonlijke situatie stabiel genoeg is, bekijkt de bewindvoerder of het traject bij de schuldhulpverlening bij de gemeente kan worden opgestart.
 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting box 1.

Wat behoort niet tot de standaard taken van een bewindvoerder?

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemingsactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Meegaan naar een WSNP-zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling

Voor klanten

Het is een ingrijpende maatregel om uw goederen en financiën onder bewind te laten stellen. Dan is het belangrijk dat dit gebeurt bij iemand die deskundig is en die u vertrouwt. Gelukkig zijn de kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders per 1 april 2016 aangescherpt en voldoen wij hier volledig aan. Elk jaar volgen wij een bijscholing en wordt ons werk gecontroleerd door een accountant en de rechtbank. Dat is een goede zaak, tenslotte geeft u ons uw vertrouwen dat wij goed met uw financiën omgaan. Dan mag u ook verwachten dat de zaken goed geregeld zijn, met minder hoeft u geen genoegen te nemen!

Als u of uw naasten besluiten dat bewindvoering wellicht een goede keuze zou zijn, dan kunt u contact opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden doorgenomen en bespreken wij gezamenlijk of bewindvoering inderdaad een goede keuze is. Dan worden de benodigde papieren doorgenomen en wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Daarna, als alle papieren in orde zijn gemaakt, kan de aanvraag voor bewindvoering naar de rechtbank gestuurd worden voor de aanvraag. Dit doen wij voor u. Dit duurt meestal tussen de 6 en 10 weken, waarna voor u en de bewindvoerder een oproep volgt om voor de kantonrechter te verschijnen. Tijdens een kort gesprek wil de rechter een beeld krijgen van de situatie waarna hij/zij het bewind uitspreekt. Deze uitspraak wordt formeel vastgelegd: op papier gezet –  een beschikking – waarna wij het bewind officieel kunnen gaan starten.

Mijn visie: ondersteunen waar nodig en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.

Voor zorgverleners

Als zorgverlener krijgt u steeds vaker te maken met bewindvoering en/of mentorschap. Daarbij is het belangrijk dat u samenwerkt met een professional die goed bereikbaar is, die betrouwbaar is en transparant werkt. Wij voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen, zijn goed bereikbaar en werken met een transparant online systeem. Wij zoeken de samenwerking en verbinding, om werkzaamheden op elkaar af te stemmen met als doel het zo goed mogelijk ondersteunen van onze gezamenlijke klanten.

Mijn visie: ondersteunen en bescherming waar nodig en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.

Bekker Bewindvoering werkt voor twee doelgroepen:

 1. Mensen met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van hun financiële zaken. Uitgangspunt is ondersteuning, bescherming en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.
 2. Senioren: de ouder wordende mens die door ziekte en/of gebreken ondersteuning nodig heeft. Niet iedereen heeft familie die op een gegeven moment kan helpen met de financiën en de administratie. In bepaalde gevallen kan het een verstandige keuze zijn om dit uit te besteden, denk aan het voorkomen van spanningen in de familie. Uitgangspunt is ondersteuning en bescherming van het vermogen en de financiën.

Neemt u gerust contact met mij op voor een kennismaking en/of oriënterend gesprek. Het is ook mogelijk dat ik op locatie een voorlichting kom verzorgen over bewindvoering en/of mentorschap en over onze werkwijze.