SmallLogo Wat zijn de bevoegdheden van een professioneel mentor?
De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Wat doet een professioneel mentor dan concreet?
Een mentor neemt (zoveel mogelijk) samen met de cliënt beslissingen over:

  • alles wat betrekking heeft op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
  • keuze van woonplek, werk- en/of dagbesteding;

en voert namens de cliënt overleg en evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, hulpverleners, behandelaars en eventueel bewindvoerder. Om de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen, moet een professioneel mentor zijn cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en in contact met hem staan.

En wat doet een professioneel mentor niet?
Een professioneel mentor biedt geen directe hulp of begeleiding, dus:

  • niet mee naar ziekenhuis/huisarts/oogarts etc.;
  • niet kopen van kleding, verzorgingsproducten, huisraad etc.;
  • niet verzorgen van aanvraag of verlening van ID/paspoort;
  • niet wegbrengen naar of ophalen van vakantieadres of vrijetijdsactiviteiten etc.;
  • niet regelen van uitvaart/crematie.

De professionele mentor heeft een regiefunctie, en kan wel betrokken worden bij het (laten) organiseren van bovenstaande zaken.